Deze site maakt gebruik van cookies. Op dit moment zijn cookies voor advocatenkantoorduijn.nl.

Zet cookies AAN / UIT

Kwaliteitsformulier

1. Het optreden van de advocaat:

2. De deskundigheid van de advocaat:

3. De bereikbaarheid van de advocaat:

4. De informatieverstrekking vooraf over de kosten:

5. De informatieverstrekking over uw zaak:

6. De hoogte van de rekeningen:

7. De duidelijkheid van de rekeningen:

8. De diensten van het kantoor in het algemeen:

9. Als U over een of meerdere onderwerpen niet geheel tevreden bent of was kunt U hieronder de redenen vermelden of een toelichting geven:

10. Hoe bent U bij ons kantoor terechtgekomen?

11. Denkt U ons kantoor indien nodig weer in te schakelen?
12. Denkt U ons kantoor in de toekomst aan anderen aan te bevelen?
13. Eventuele suggesties voor verdere verbeteringen of overige opmerkingen kunt u hieronder geven:

Uw naam:

Uw telefoon nummer:

Uw e-mailadres: